Zakres działalności - Nowy projekt

BHP i PODATKI pl
Title
Przejdź do treści
Rodzaje oferowanych usług
Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności z następującego zakresu:

1. Usługi z zakresu pomocy osobom fizycznym podczas zakładania firm:
     • pomoc z zakresu wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz wypełnianie zgłoszenia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej urzędu gminnego,
     • wybór wlaściwej formy opodatkowania w zależności od rodzaju działalności gospodarczej,
     • pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ,
     • pomoc w uzyskaniu dofinansowania dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

2. Pomoc w uzyskaniu środków na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej (dofinansowania i pożyczki)
     • dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
     • dofinansowanie stworzenia miejsca pracy,
     • pożyczki na rozwój działalności gospodarczej,
     • dofinansowanie szkoleń przeznaczonych dla pracowników i przedsiębiorców.

3. Usługi rachunkowe dla podmiotów gospodarczych:
     • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
     • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
     • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
     • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
     • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
     • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

4. Usługi kadrowo-płacowe:
     • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
     • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
     • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
     • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
     • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
     • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
     • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

5. Usługi z zakresu ubezpieczeń:
     • wykonanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
     • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne rachunki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy.

6. Usługi z zakresu bezpieczeństwa żywności:
     • sporządzanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa żywności, ghp, gmp, haccp,
     • wdrożenie dokukmentacji z zakresu bezpieczeństwa żywności w zakładzie.

7. Usługi z zakresu szkolenia pracodawców i pracowników:
 1) szkolenia stacjonarne z zakresu:
a) bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i osób kierujących pracownikami,
b) bezpieczeństwa i higieny pracy na stranowiskach administracyjno-biurowych,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach robotniczych.
d) bezpieczeństwa żywności haccp, ghp, gmp.

 2) szkolenia internetowe, e-learning z zakresu:
a) bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i pracowników,
b) bezpieczeństwa żywności haccp, ghp, gmp dla pracowników i pracodawców,
c) rozpoczęcia działalnosci gospod arczej,
d) obowiązków z zakresu ochrony środowiska,
   - szczegóły o szkoleniach na stronach.
Wróć do spisu treści